Sågargatsmordet, F.O. Andersson, Stockholm, 1931.

F.d. snickaren och ungkarlen den 82 årige Frans Oscar Andersson kom att mördas under torsdagen den 23 juli 1931.

Detta kom att ske i offrets lilla lägenhet på Sågargatan 10 i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

Dagen efter upptäcktes mordet.

Anledningen till mordet kan ha varit att Andersson bedrev en liten privat lånerörelse.

Mordet förblev ouppklarat. Det fanns ett flertal misstänkta men ingen kunde dömas p.g.a. olika orsaker.

 

Nyhets-och bildlänk:

https://www.flashback.org/t986340

 

 

 

Leave a Reply