Sexmordet på Åsa Lindbom, Orsa, 1972.

Tisdagen den 29 augusti kom den paranta 23 åriga chefsekreteraren Åsa Lindbom att bli mördad. Detta kom att ske i den ödsliga terrängen i närheten av Torsmo i Orsa Finnmark nordost om Orsa. Fru Lindbom, som själv var…