Dubbelmord och självmord i rådhuset, Nyöping, 1936.

Den nästan 42 årige ungkarlen och sakföraren Axel Ragnar Willén sitter vid sitt skrivbord i sin lägenhet på Fruängsgatan i Nyköping. Ovanför honom hänger en bonad med orden “Gärningar tala högre än ord”. Det är på morgonen den 16 mars 1936. Willéns sista dag i livet.

När han är klar med sitt testamente så låter han papperen ligga kvar på skrivbordet. Han reser sig upp hämtar en stor tysk automatisk maserpistol. Han stoppar denna i fickan. Han stoppar ytterligare på sig två belgiska FN-browningar. Därefter tar han på sig rock och hatt och lämnar sin lägenhet.

Omkring kl. 10.20 anländer han för andra gången denna förmiddag till rådhuset i Nyköping. I förrumet ser han några personer. Han frågar dem om de väntar på något mål och får ett jakande svar. Sakföraren säger då: “Ja, jag har också ett ärende dit”.

Han går sedan fram och öppnar dörren till domsalen. Willén går in i salen med händerna djupt nedstuckna i sina fickor.

Åtminstone en person har lagt med märke till dennes omotiverade entré. Det är den 49 årige (ev. 52) åklagaren, stadsfiskal Harald Cederbaum. Han anar omedelbart oråd. Cederbaum reser sig upp och tar ett par steg mot den f.d. landsfiskalen numera också f.d. sakföraren Willén.

I samma stund drar Willén upp den stora pistolen med ena handen och en av browningarna med den andra. Ett skott ljuder – stadsfiskalen faller framstupa. I domsalen råder vild förvirring och där skräckslagna människor springer omkring varandra. Mannen med vapnen avlossar skott efter skott i en formlig trumeld.

Cederbaum lyckas resa på sig och fly in ett annat rum. Där segnar han ner och avlider omedelbart.

En av åhörarna är den 50 årige rörläggaren Cyrillus Andersson som träffas av tre kulor och i sin hustrus åsyn och faller död ner.

Rådman Munke träffas av en kula men dessbättre klarade han sig. De andra personerna lyckas fly och sätta sig i säkerhet.

Så hörs det sista skottet och allt blir tyst. Med sin tredje pistol har Willén skjutit en kula i pannan. Dubbelmördaren ligger död på platsen för sitt blodiga värv.

Gärningsmannen kom till Nyköping 1923 och arbetade först som biträde åt landsfogden och sedan på länsstyrelsen. I Lunda blev han så småningom t.f. landsfiskal. Denna tjänst fick han sluta eftersom han ansågs olämplig.

Därefter satte han i gång med skrivelser och skriverier mot dem som han ansåg låg bakom uppsägningen.

Därefter etablerade sig Willén som sakförare. Sedan domstolen haft flera tråkigheter med en aggressive sakföraren, avstängdes han genom landsfiskal Cederbaums försorg att få uppträda inför rätten.

Nyhets- och bildlänkar:

http://sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Utstallningar/Webbutstallningar/dagens-historia/Mars/Mord-i-Nykoping–16-mars-1936/

https://www.flashback.org/t970102

Leave a Reply