Mord på äldreboende, Grästorp, 1984.

Här är en del uppgifter oklara. En 85 årig (ev. 75) man kom att rånmördas den 27 mars 1984. Detta kom att ske på Åsevi äldreboende i Grästorp. Även en 93 årig kvinna kom också att misshandlas…