Mordet i Torslunda, Färjestaden, 1945.

Den 20 juni 1945 kom en yngre hustru att mördas.
Detta kom att ske i ett uthus i Torslunda en bit ifrån Färjestaden. Offret hittades i en gödselstack.
Omkring 500 meter från fyndplatsen låg ett litet torpställe. Där fanns svinstia, redskapsskjul, vedbod m.m. På tröskeln till uthuset hittades det blodspår. Den som bodde i torpet var en lantarbetare.
I gödselstacken ca ½ meter ner påträffades ett vedträ som bar tydliga blodspår. Totalt hittades det en mängd vedträn som bar blodspår. Lantarbetaren fortsatte att neka.
Den misstänkte förklarades emellertid anhållen och fördes till Färjestaden.
Den 22 juni upptäcktes en hopvikt papperssäck i gödselstacken. Sent på kvällen midsommaraftonen den 23 juni erkände lantarbetaren mordet.
Han hade sett kvinnan gå förbi hans torp. Mördaren hade då frågat henne om hon ville komma och se på hans gris, vilket hon gjorde. Väl där försökte han att våldta henne i uthuset men misslyckades. Det uppstod brottning. Mannen fick tag i en yxa med vilken han slog ihjäl henne med.
På natten forslade han hennes kropp över åkern till ett dike. Därefter välte han ett lass torrgödsel över kroppen.
Mördaren hade varit en av de allra ivrigaste deltagarna i skallgången.

Leave a Reply