Mordet på Harry Sunesson, Borgholm, 1965.

45 årige stenarbetaren Harry Sunesson kom att mördas under torsdagen den 29 april 1965. Var detta skedde är inte känt men han hittades under torsdagseftermiddagen hängande i en snara i en vedbod som tillhörde en…